Brancherapport Ziekenhuizen 2013

SiRM

De uitgaven van de algemene ziekenhuizen zijn de afgelopen vier jaar vrijwel stabiel op 2,3% van het bruto binnenlands product.

Rapporten