Versterken van de Voorspelbaarheid 2010

Bisnez

Nederlandse organisaties zijn sterk intern gericht en hebben nauwelijks aandacht voor de lange termijn. Het management is vooral bezig met het sturen op de kwartaalcijfers.

Rapporten