Yulius

Yulius

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs). Yulius beschikt over bijna 100 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich ondermeer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij de organisatie werken in totaal ruim 2.200 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
 
De cliënten en leerlingen zijn mensen met psychiatrische problemen. Daardoor ondervinden zij beperkingen in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. De belangrijkste punten uit de visie van Yulius zijn:

 • Yulius werkt met het bio-psychosociale model aangevuld met levensloopzorg;
 • Yulius biedt zorg en onderwijs op maat;
 • door ‘van en met elkaar’ te leren kan Yulius de cliënten en leerlingen zo goed mogelijk van dienst zijn;
 • de individuele medewerkers ontwikkelen zich voortdurend;
 • cliënten, leerlingen, medewerkers, verwijzers en financiers kiezen graag voor Yulius.

Yulius werkt vanuit de volgende kernwaarden:

 • Cliënt- en contextgericht;
 • Professioneel en deskundig;
 • Gewaardeerd / respectvol;
 • Resultaatgedreven;
 • Ontwikkelingsgericht, grensverleggend en vernieuwend;
 • Ondernemerschap ten bate van de zorg en onderwijs.

De organisatie kent 5 divisies:

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie;
 • Kortdurende zorg;
 • Langdurende zorg en behandeling;
 • Autismespectrumstoornissen;
 • Onderwijs.