Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een dijkenwaterschap en landelijk gezien een hoofdrolspeler voor dijkverbetering. Het waterschap beheert en onderhoudt ca.1.100 km waterkering. En met het huidige programma  dijkverbetering en de nieuwe veiligheidsopgave van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ligt er veel werk in het verschiet. Ook concretiseren wij innovaties in techniek, ontwerp en aanbesteden veelvuldig in de praktijk. Het uitvoeren van projecten gebeurt bij het waterschap volgens het principe van integraal projectmanagement (IPM). Ook worden marktpartijen, door het toepassen van geïntegreerde contracten, al in een vroegtijdig stadium bij de uitvoering betrokken. Om verder te kunnen zijn wij op zoek naar een vaste invulling van de huidige interim positie van Manager Programmabeheersing.