Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij door te zorgen voor droge voeten en schoon water. Met andere woorden, wij dragen zorg voor de waterkering, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. We werken kostenbewust, samenwerkingsgericht en willen een betrouwbare organisatie zijn. De begrippen de regionale waterautoriteit, optimale bedrijfsvoering en werken aan relatiebeheer zijn voor waterschap Noorderzijlvest belangrijke speerpunten voor de komende jaren.

Waterschap Noorderzijlvest is doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om water te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. Dit is een continu proces. Dat vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.