Wageningen University & Research

Wageningen University & Research (WUR) is een internationaal gerenommeerde universiteit en omvat tevens negen gespecialiseerde onderzoeksinstellingen. WUR leidt de professionals van de toekomst op die bijdragen aan de doorbraken in kennis en technologie op de gebieden van voeding, voedselproductie, leefomgeving, gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

WUR biedt ook wereldwijd toonaangevend fundamenteel onderzoek en heeft een sterke positie als leverancier van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Kenmerk is de ontwikkeling, toepassing en combinatie van natuur- en maatschappijwetenschappelijke kennis en de bijbehorende integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken.

De missie van WUR is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’.

Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) is met ruim 265 medewerkers één van de gespecialiseerde onderzoeksinstellingen binnen WUR. Wageningen Economic Research biedt al 75 jaar sociaaleconomisch onderzoek en kennisontwikkeling voor nationale en internationale overheden en bedrijfsleven op het gebied van life sciences. Wageningen Economic Research vormt samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en het Wageningen UR Centre for Development Innovation de Social Sciences Group.

Wageningen Economic Research heeft nationaal en internationaal een bewezen trackrecord en uitgebreide ervaring in onder meer beleidsanalyses, markt- en ketenonderzoek, consumentenonderzoek en opzet van monitoringssystemen. De focus ligt daarbij op de grote maatschappelijke en globale vraagstukken zoals duurzame voedselclusters, voedselzekerheid, biobased economy, energie, water en klimaat. Wageningen Economic Research stimuleert duurzame economische ontwikkeling in een internationale setting en biedt opdrachtgevers houvast bij het maken van maatschappelijk en strategisch verantwoorde keuzes.

Wageningen Economic Research opereert daarbij in een markt waar de nationale overheid als opdrachtgever terugtreedt en waardoor het belang van internationaal en marktgericht werken toeneemt.