TVM Verzekeringen

TVM is de gespecialiseerde verzekeraar voor logistiek en transport over weg en water, met coöperatieve grondslag. TVM is leidend in haar thuismarkt en wordt herkend en gewaardeerd als innovatieve partner. Door samen te werken met stakeholders behoren haar klanten tot de veiligste vervoerders van Europa.

Met het oog op sociaal-economische en technische ontwikkelingen wil TVM technologische oplossingen en operational excellence combineren met persoonlijk contact. Vanuit deze betrokkenheid streeft TVM ernaar een autoriteit te zijn op het gebied van risicomanagement, preventie en transportveiligheid. TVM wil zich ontwikkelen tot ‘full service- transportverzekeraar’ waar de aanvullende diensten ‘kennismakelaar’ en ‘dataspecialist’ onderdeel van uitmaken.

TVM is opgericht in 1962 en gevestigd in Hoogeveen. Zij kent een coöperatieve structuur. Bij TVM werken zo’n 450 medewerkers. Het bedrijf kent een familiaire cultuur.