Provincie Flevoland

De provincie verbindt. Wij vervullen een schakelrol om inhoud te geven aan ambities en zijn bij uitstek in staat de samenwerking met gemeenten, het Rijk én Europa te versterken. Vanuit die verbindende rol zorgen wij dat onze regio’s de Europese financieringsmogelijkheden optimaal benutten, maar trekken wij ook samen met onze gemeenten op in bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning.