Parlan

Parlan is een organisatie voor integrale Jeugdhulp (Jeugd & Opvoedhulp en Jeugd GGZ) en, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) in Noord-Holland. Wij bieden jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling aan ruim 6000 jeugdigen en hun gezinnen. Bij Parlan werken bijna 900 enthousiaste professionals. Wij werken intensief samen met lokale- en regionale partners om onze cliënten een optimaal perspectief te bieden. 

De omgeving waarin wij werken is sterk aan het veranderen. Deze veranderingen hebben grote effecten op de organisatie. Tegelijkertijd zijn er keuzes gemaakt voor de interne ontwikkeling van de organisatie. Sleutelbegrippen in dit proces zijn integrale verantwoordelijkheid van teams - op basis van kaders en prestatieafspraken-, professionele autonomie en zelforganiserend vermogen en het benutten van elkaars capaciteiten.

Het Kennis- & Innovatiecentrum-Jeugd (KIC-J) van Parlan, is faciliterend aan de professionals van Parlan die werken met kinderen en ouders die problemen ervaren bij het opgroeien, het opvoeden en met de ontwikkeling van kinderen. Door steeds praktisch, snel en concreet, ‘kleine’ stappen te zetten werken we samen aan het innoveren van de jeugdhulp. 

Het is de ambitie van KIC-J om uit te groeien tot een netwerkorganisatie waarin organisaties uit het brede veld van hulp aan kinderen en gezinnen (jeugdhulp, onderwijs en gemeenten) in partnership werken aan het verbeteren van de jeugdhulp. KIC-J richt zich daarbij primair op het werkgebied van Parlan. KIC-J bestaat uit experts op het gebied van jeugdhulp, kwaliteit, communicatie, cliëntenparticipatie en fondsenwerving. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte werk je met steeds wisselende professionals intensief samen aan een klus.