ONVZ

ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In gezondheid en bij ziekte. Dat doet zij met veel enthousiasme en met kennis van zaken. ONVZ volgt permanent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij speelt hier pro-actief en vanuit een eigen, unieke positie op in. ONVZ wordt door haar klanten al jaren gezien als een van de beste zorgverzekeraars. Toch is zij is continue bezig haar dienstverlening te verbeteren. Denken in mogelijkheden en kansen, kijken naar wat wél kan in plaats van naar wat niét kan. Vanuit haar kracht als zorgverzekeraar stimuleert zij preventieve maatregelen. Samen met deskundige verzekeringsadviseurs levert zij topkwaliteit voor zowel individuen als organisaties. ONVZ telt circa 450.000 verzekerden (middelgrote verzekeraar) en 400 medewerkers. 

Ontwikkelingen in de markt, veranderingen in klantgedrag en technologische ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken en een andere organisatiestructuur. Van een hiërarchisch model naar samenwerkende clusters (3). Daarbij past verantwoordelijkheid nemen, focus op strategie en uitvoering, wendbaar zijn en blijven. Met altijd het klantbelang als uitgangspunt.