Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag. Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat. Het gaat erom dat er geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen.

De MRDH is een gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa € 650 mln. per jaar). De MRDH heeft de opgave om het economisch vestigingsklimaat van de regio te versterken. We doen dit door het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor werklocaties: bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. We stimuleren economische vernieuwing door bedrijven met behulp van fieldlabs aan maatschappelijke opgaven zoals voedselproductie en leefklimaat te laten werken. We zorgen dat de het aanbod van personeel aansluit bij de sectoren waar economische vernieuwing plaatsvindt. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van de economie van het landelijk gebied. Voor versterking van het economisch vestigingsklimaat ontvangt de MRDH een bijdrage van de 23 gemeenten (circa € 6 mln. per jaar).