Instituut Fysieke Veiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een integraal publiek kennisinstituut voor risico- en crisisbeheersing en ondersteunt de veiligheidsregio’s, de crisis- en vitale partners en de rijksoverheid. Het instituut ontwikkelt en deelt relevante kennis, adviseert de betrokken besturen en professionals en speelt een belangrijke rol bij landelijke informatie-voorzieningsvraagstukken en innovatie. Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn klimaatontwikkeling en digitalisering alsook diverse maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. Het IFV brengt werelden bij elkaar om samen te zorgen voor een veiliger en weerbaarder Nederland. Het motto daarbij is: signaleren en verbinden.

Het IFV is gevestigd in de Arnhemse bossen. Daar, en in haar vestigingen in Zoetermeer, werken zo’n 300 professionals iedere dag aan de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Het IFV bereikte dit jaar de Top 10 in de verkiezing van Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2019.