Evean

De zorg is flink in beweging, zo ook Evean. De veranderingen die het kabinet doorvoert, vragen een behoorlijke omslag in doen en denken. De cliënt van vandaag bepaalt liever zélf welke zorg en ondersteuning het beste aansluit bij zijn behoeften en mogelijkheden.

Het antwoord van Evean op deze ontwikkelingen is dat wij in een groot deel van Noord-Holland, inclusief in onze locaties, de zorg en ondersteuning bieden die nodig is. Daarbij stellen onze medewerkers de behoefte van hun cliënt, de bewoners van onze zorgcentra en de bewoners in de wijk centraal. Zij luisteren goed om te achterhalen op welk terrein de behoefte ligt. Vervolgens bepaalt de cliënt samen met onze medewerkers welke zorg en ondersteuning het beste past bij hun vraag. Wij zijn namelijk meer dan een organisatie die zorg thuis, wondverpleging of verpleeghuiszorg aanbiedt.

Evean is een organisatie waar medewerkers met kennis en kracht samenkomen en vanuit hun passie en betrokkenheid er alles aan doen om mensen in hun kracht te zetten of juist te ondersteunen, als dat nodig is. Of het nu gaat om wijkverpleging, dagbesteding, verzorgd wonen, revalidatie, herstel, (zorg)ondersteuning of welzijn.

Wij zijn er voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft zoals (gespecialiseerde) verpleging, verzorging en ondersteuning thuis, dagbesteding, verzorgd wonen, revalidatie, Wond Expertisecentrum, ergotherapie, fysio- en oefentherapie. Bovendien hebben wij een uitgebreid aanbod aan cursussen gericht op onder meer welzijn, creativiteit en bewegen.