Eneco Groep

De Organisatie

Eneco Groep is een leidende speler in de energiemarkt met een zeer onderscheidende missie die al sinds 2007 de koers van de onderneming bepaalt: ‘duurzame energie voor iedereen’. Samen kunnen we de overgang maken naar een volledig duurzame energievoorziening waarbij alle energie uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen komt, zoals wind en zon. Deze missie is wat Eneco Groep betreft pas bereikt als het energieverbruik van klanten en Eneco Groep zelf binnen de grenzen van een leefbare aarde gebracht is.

Eneco Groep loopt daarin voorop, maar de markt is aan grote veranderingen onderhevig; waar nu geld verdiend wordt, zal dat straks niet meer het geval zijn; het business model zal drastisch veranderen. Eneco Groep intensiveert daarom haar strategie; transformatie en versnelling zijn nodig om voorop te blijven lopen. Eneco Groep toont leiderschap in die transformatie naar een duurzame decentrale energievoorziening; door zichzelf uit te dagen, voortdurend met vernieuwende diensten te komen, waarmee de klant van de toekomst kan worden bediend. Het betekent ook versnellen om de klant voor te zijn; niet alleen actuele behoeften invullen, maar ook het creëren van vraag.

In een transformatie van dergelijke omvang is talent cruciaal; mensen op sleutelposities in de organisatie die deze transformatie kunnen brengen; professionals met een hoge learning agility; het vermogen om te leren en je sterk te ontwikkelen, veranderingen te anticiperen en daarop in te kunnen spelen. Met de kernwaarden van Eneco Groep als leidraad: klant eerst, samen en vertrouwen & verantwoordelijkheid.

Eneco Groep in de markt
Voor klanten, arbeidsmarkt en maatschappij is de Eneco Groep een herkenbare onderneming. Het investeringsprogramma in infrastructuren, gas, duurzame opwekking en warmte is ambitieus met ongeveer € 900 miljoen per jaar. De komende fase zal zich typeren in voortgaan op de strategische koers, internationalisering, solide rendementsontwikkeling en groei.

In 2014 genereerde de Groep een omzet van circa € 4,6 miljard en een partnersresultaat (EBIT) van circa € 363 miljoen (nettoresultaat € 206 miljoen). De duurzame productie van de Groep steeg in totaal van 3.108 GWh (genoeg voor 927.000 huishoudens) in 2013 naar 3.541 GWh (1.057.000 huishoudens) in 2014. Windenergie groeide in onze duurzame portefeuille van 2.648 GWh (790.400 huishoudens) naar 2.857 GWh (852.800 huishoudens), zonne-energie van 40 (12.000 huishoudens) tot 57 GWh (17.000 huishoudens) en bio-energie van 416 GWh (124.000 huishoudens) naar 624 GWh (186.300 huishoudens).

De Eneco Groep werkt met verschillende merken. Onder de naam Eneco, een in de energieketen samenhangend geheel van business units. Onder de naam Joulz opereert het technisch infrapartner gericht op hoogspanning, en onder de naam Stedin het netbeheerpartner. Het internationale adviesbureau Ecofys is zelfstandig gepositioneerd om de onafhankelijkheid naar opdrachtgevers te garanderen. Verder zijn de merken Oxxio, Agro, Woonenergie en Citytec onderdeel van de Groep. Samen vormen zij de Eneco Groep. De kracht van Eneco Groep is dat de organisatie actief is in alle schakels van de energieketen.

Eneco Groep - Stafafdelingen

Strategie van Eneco Groep
De strategie tot en met 2020 is helder. Hierin staat de missie centraal (de “why”). De waarden zijn prominent aanwezig (de “how”). Portfolio keuzes (de “what”) worden gemaakt op basis van de criteria: relevant voor de klant, energietransitie mogelijk maken en vaart maken. Specifieke groeidomeinen staan genoemd in de buitenste ring.

Duurzame energie voor iedereen