De Nederlandsche Bank

Vanuit ons kantoor in Amsterdam is het Expertisecentrum Operationele & IT-risico’s (ECOPIT) verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de operationele & IT-risico’s bij pensioeninstellingen en verzekeraars. We houden nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied in de gaten en we vertalen deze naar diverse toezichtthema’s. Je collega’s zijn 14 hoogopgeleide professionals en we hebben een sterke groeiambitie binnen DNB. De sfeer is informeel en collegiaal. We investeren veel in opleiding van kennis en ontwikkelingen in de sector. Wij zorgen voor ‘training on the job’ en onze beoordelingskaders, case studies en eerdere beoordelingen geven je kans het vak van toezichthouder eigen te maken. Een goede samenwerking met je team en andere afdelingen binnen en buiten de divisie is daarbij cruciaal.