Bij12

Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Dat doen we op verschillende manieren. Wij zorgen bijvoorbeeld voor het landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, dat bestaat uit een landelijke helpdesk en een campus voor trainingen en informatiebijeenkomsten.

We beheren een website met alle uitvoeringsgerichte informatie over het stikstofdossier. Daarnaast spelen wij een belangrijke rol in de kennisdeling voor en namens provincies in de vorm van informatievoorziening, monitoring en rapportage. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof, waarbinnen de besluitvorming door provincies op het stikstofdossier plaatsvindt. Bij onze werkzaamheden werken we nauw samen met andere units binnen BIJ12, onze collega’s van het IPO en met het RIVM. Wij zijn een multidisciplinair team van ruim twintig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.