Autoriteit Consument & Markt

Adres - en contactgegevens van Autoriteit Consument & Markt. Neem contact op met Autoriteit Consument & Markt via telefoon of email.
Autoriteit Consument & Markt - Contact | Consultancy.nl

Autoriteit Consument & Markt | Contact

Autoriteit Consument & Markt - Contact | Consultancy.nl
Bedrijfsprofiel van Autoriteit Consument & Markt: een overzicht van Autoriteit Consument & Markt nieuws, interviews, werken bij, contactgegevens en overige informatie op Consultancy.nl.
Autoriteit Consument & Markt | Consultancy.nl

Autoriteit Consument & Markt

De ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten.

Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten. 

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten. 

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur neemt collectief de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Bedrijfsinformatie van Autoriteit Consument & Markt: diensten, hoofdkantoor, aantal medewerkers en overige bedrijfsgegevens van Autoriteit Consument & Markt op Consultancy.nl.
Autoriteit Consument & Markt - Bedrijfsinformatie | Consultancy.nl

Autoriteit Consument & Markt | Bedrijfsinformatie

Een overzicht van de social media accounts van Autoriteit Consument & Markt op LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, YouTube en Instagram.
Autoriteit Consument & Markt - Social Media | Consultancy.nl

Autoriteit Consument & Markt | Social Media

Werken bij Autoriteit Consument & Markt: Kom meer te weten over een carrière bij Autoriteit Consument & Markt en ontdek hoe het is om voor Autoriteit Consument & Markt te werken.
Autoriteit Consument & Markt - Werken bij | Consultancy.nl

Autoriteit Consument & Markt | Werken bij

Autoriteit Consument & Markt - Werken bij | Consultancy.nl

Autoriteit Consument & Markt |