ASML

ASML is een belangrijke leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie. Deze machines worden gebruikt bij het maken van chips. Klanten van ASML zijn dan ook voornamelijk chipproducenten.

Voor veel producenten is het een uitdaging steeds meer details op zo klein mogelijke chips aan te brengen. Daarmee wordt meer reken- en opslagcapaciteit gecreëerd, maar minder energie verbruikt. Momenteel levert ASML machines voor 60 procent van alle vervaardigde computerchips wereldwijd. ASML beschikt verder over een internationaal serviceapparaat. De chipmachinefabrikant heeft servicepunten in 14 landen.

ASML is een samenvoeging van ASM International en Philips en in 1984 tot stand gekomen. Philips heeft ASML in 1995 naar de beurs gebracht. In 2001 is ASML gefuseerd met Silicon Valley Group Lithography en in datzelfde jaar heeft Philips haar aandeel teruggebracht tot zeven procent.

Organisatiestructuur ASML
Het bestuur van ASML Holding NV bestaat uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen (two tier board). De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en beheer van het partner. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen dat bestaat uit onafhankelijke, niet-uitvoerende leden. De Raad van Commissarissen houdt niet alleen toezicht, maar begeleidt en adviseert de leden van de Raad van Bestuur ook.