APG Groep

APG is een pensioenuitvoerder die in opdracht van een aantal pensioenfondsen het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. We verzorgen het pensioen van één op de vijf gezinnen in Nederland. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen, houden we het doel voor ogen: het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor zoveel mogelijk mensen.

APG heeft op IT-gebied veel zelf in huis en dus is er een grote diversiteit aan IT functies. Bijna één op de vier APG´ers is IT´er. APG is vooruitstrevend en gaat met de nieuwste IT ontwikkelingen aan de slag. In deze snel veranderende wereld zoeken we steeds meer de weg van co-sourcing en cloud. Het stelt ons in staat de nieuwste technologieën sneller te implementeren in onze organisatie. Bovendien werken we aan het automatiseren van IT-processen en infrastructuur (infrastructure as code) en bimodal IT. Dat vergroot onze wendbaarheid en daarmee de klant- en medewerkerstevredenheid.

Er gebeurt veel op het gebied van pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt waarschijnlijk op korte termijn gewijzigd. Wanneer het Nederlandse pensioenstelsel verandert, wil APG daar als pensioenuitvoerder klaar voor zijn. APG IT maakt het mogelijk om in te spelen op alle veranderingen. Door het innoveren en verbeteren van de IT omgeving leveren we toegevoegde waarde voor onze klanten.

APG vindt goed werkgeverschap essentieel. Talent wordt gekoesterd en dat waarderen zowel onze werknemers als externe instanties zoals het Top Employers Institute, die onafhankelijk onderzoek doet naar goed werkgeverschap. Werken bij APG betekent werken bij de top van werkgevers in Nederland. APG mag zich Top Employer en Top ICT Employer 2016 noemen.