Zes adviesbureaus ontvangen KING Keurmerk

25 maart 2011 Consultancy.nl

“Bestuurskrachtonderzoek is een middel om als gemeente te onderzoeken: doe ik de goede dingen, en doe ik die op de goede manier.” Met deze woorden reikte Monique Jongerius van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) vorige week aan zes gerenommeerde adviesbureaus voor de eerste keer het KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek (BKO) uit.

De bureaus die het KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek ontvingen zijn: B&A, Berenschot, BMC, Necker van Naem, Partners en Pröpper en PwC. Het bureau Twynstra Gudde is aspirant-houder van het keurmerk en wil het KING Keurmerk eind 2012 in de wacht slepen.

KING Keurmerk BKO

Door het KING Keurmerk verbinden de adviesbureaus zich aan de doelen van KING op het gebied van Bestuurskrachtonderzoek. Voor veel gemeenten heeft de term een negatieve bijklank. KING ziet bestuurskrachtonderzoek echter niet als afrekeninstrument, maar als middel om jezelf als gemeente een spiegel voor te houden. KING vindt dan ook dat een bestuurskrachtonderzoek altijd uit moet gaan van de kracht van de gemeente, een duidelijke doelstelling moet hebben (en opdrachtomschrijving), dat het onderzoek een beeld geeft van de bestuurskracht van de gemeente in de volle breedte (politiek, bestuur en organisatie) en plaatsvindt in een kader van leren, zelfevaluatie en ontwikkeling.

Bestuurskrachtonderzoek

Bestuurskrachtonderzoek is daarin een middel voor gemeenten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld hun samenwerking met andere gemeenten te intensiveren. Maar ook kan zo’n onderzoek bijdragen aan het definiëren van de kerntaken van een gemeente.

KING

KING is in 2009 opgericht door de VNG en staat gemeenten bij in hun taken rondom dienstverlening en krachtig lokaal bestuur. Door middel van het KING Keurmerk draagt KING bij aan de kwaliteitsbevordering van onder andere onderzoekbureaus en adviseurs binnen het gemeentelijk domein.

Nieuws