Adviesbureau VP&P ondersteunt APG Asset Management

12 juli 2010 Voogt Pijl & Partners

Sinds het faillisement van Lehman Brothers in 2008 zijn partijen in de financiële sector veel terughoudender geworden in het aangaan van risico’s. Waar mogelijk worden risico’s afgedekt, bijvoorbeeld door het vragen van extra zekerheden.

Bij de handel in Over-the-counter (OTC) derivaten wordt het kredietrisico op tegenpartijen afgedekt door onderpand (het zogenaamde ‘collateral’, meestal in de vorm van cash of (staats)obligaties) ter grootte van de onderlinge verplichtingen uit te wisselen. Door de Lehman crisis is de aandacht van directies voor Collateral Management sterk toegenomen. Veel partijen hebben de uitvoering van hun Collateral Management processen dan ook aangescherpt en verder verbeterd.

Voogt Pijl Partners - APG

Ook voor APG Asset Management was de Lehman crisis een herbevestiging van het belang Collateral Management en een herinnering dat goedlopende CM processen een essentieel onderdeel zijn van goed risico management. ‘Lehman’ was dan ook aanleiding om de eigen CM processen nog eens kritisch onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen. In deze activiteiten heeft Voogt Pijl & Partners een belangrijke rol gespeeld, door tijdelijk de aansturing van het collateral team over te nemen en het voortouw te nemen bij het ontwerpen en realiseren van procesverbeteringen.

Zo werd de uitwisselingsfrequentie van collateral verhoogd van wekelijks naar dagelijks, collateral management als procesketen door het gehele bedrijf ingericht en de informatievoorziening richting stakeholders verbeterd. Door de implementatie van een best-of-breed collateral systeem werd de efficiëntie van de processen verhoogd, waardoor nu dagelijks met minder mensen meer ‘collateral calls’ kunnen worden afgewikkeld. Op basis van de ontwikkelde toekomstvisie zal APG AM ook de komende tijd verder gaan met nauwer integreren van de collateral processen in de besturing van haar activiteiten, zodat slimmer kan worden omgegaan met de schaarse liquiditeit.

Nieuws

Meer nieuws over