Vintura ingehuurd door UMC voor inkoopbesparingen

21 juni 2007 Consultancy.nl

De divisie Intensive Care van het UMC Utrecht heeft eind 2005 adviesbureau Vintura ingehuurd om inkoopbesparingen te identificeren en te ondersteunen met de realisatie daarvan. Aanleiding is dat de divisie met een significant budgetoverschrijding kampt als gevolg van de benodigde aanschaf van nieuwe apparatuur. De opdracht is aan Vintura gegund omdat het adviesbureau een sterke track record heeft opgebouwd bij andere divisies binnen het ziekenhuis.

Van inkoopbesparing naar organisatieverandering
Tijdens de eerste gesprekken werd duidelijk dat het adviesbureau zich niet sec wilde richten op het realiseren van besparingen, maar daadwerkelijk een organisatieverandering teweeg wilde brengen. Deze organisatieverandering zou de Divisie Intensive Care in staat moeten stellen om de inkoopbesparingen in de toekomst ook zelf te kunnen realiseren. Na goedkeuring van de stuurgroep is het adviesbureau begonnen met de opdracht.

Implementatiefase
Als eerste stap mobiliseerde Vintura een grote groep UMC medewerkers en werden er verschillende projectgroepen samengesteld. In deze project-groepen werden kansrijke productgroepen en bijbehorende besparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Na circa 6 maanden van de implementatiefase resulteerde het project in de eerste concrete besparingen. Ook was er tevredenheid bij het management en had de inbreng van Vintura geleid tot “een grote hoeveelheid energie bij eindgebruikers” aldus opdrachtgever Bert Koster van het UMC.

Tegelijkertijd groeide binnen het management team het besef dat een bredere organisatieverandering nodig zou zijn om het volledige potentieel te kunnen benutten. Het management besloot om strakker te sturen op verantwoordelijkheden in zowel de lijnorganisatie als in het project. In de laatste fase van het project werd de nadruk gelegd op verandermanagement en borging van de kennis binnen de divisie Intensive Care.

Tevreden opdrachtgever
Medio 2007, circa 1,5 jaar na start van het project is de opdrachtgever erg positief over de inbreng van Vintura. “Er is intern veel veranderd. De projectorganisatie staat stevig in de schoenen en iedereen voelt en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Daarnaast ligt het project op schema en zijn de gerealiseerde besparingen substantieel. Net zo belangrijk is dat alle betrokken partijen goed en met plezier hebben samengewerkt” aldus Bert Koster.

Over het UMC Utrecht
Het UMC Utrecht is met ruim 9.300 medewerkers een van de grootste academische zorginstellingen in Nederland. Jaarlijks worden circa 29.000 patiënten opgenomen, en brengen 335.000 patiënten een bezoek aan onze poliklinieken. Naast hoogwaardige patiënten¬zorg maken ook onderwijs en onderzoek centraal onderdeel uit van de missie van het UMC Utrecht. De zorgactiviteiten zijn verdeeld over in 12 relatief zelfstandig opererende divisies. De ‘jongste’ divisie betreft de Divisie Intensive Care en is in 2005 ontstaan.

Nieuws

Meer nieuws over