VKA realiseert 20% groene stroom met zonnepanelen

16 augustus 2011 Consultancy.nl

Adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates gaat circa 20% van haar jaarlijkse stroomverbruik opwekken via zonne-energie. Het management en ICT adviesbureau heeft begin augustus 128 zonnepanelen in gebruik genomen. De zonnepanelen op het dak van het VKA bedrijfspand leveren naar verwachting 29.000 Wp vermogen, wat per jaar ongeveer 25.000 KWu aan energie oplevert.

Verdonck, Klooster & Associates zal de groene stroom benutten voor haar eigen bedrijfsactiviteiten. Per jaar wordt hiermee volgens het adviesbureau 14.545 kg CO2-uitstoot vermeden.

De zonnepanelen op het dak zijn zo neergelegd dat vanuit de lucht 'VKA.NL' zichtbaar is.

VKA - Zonnepanelen 

In het persbericht zegt Verdonck, Klooster & Associates het volgende over het groene initiatief: "VKA wil de ecologische belasting van haar bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk beperken. VKA voert sinds 2007 een actief beleid om integer, verantwoord en duurzaam ondernemen met expliciete aandacht voor de mens, het milieu en de maatschappij. Met het geven van advies is ons primaire proces niet vervuilend. VKA is zich er echter ten volle van bewust dat de wijze waarop we dit primaire proces en onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren en leveren aan onze klanten het milieu kunnen belasten. Het beleid van VKA is daarom gericht op het verkrijgen en verschaffen van inzicht in deze milieubelasting en op het voorkomen en reduceren ervan. We proberen om in al ons zakelijk handelen het maatschappelijk bewustzijn tot een tweede natuur te maken".

VKA heeft in de afgelopen jaren verschillende initiaitieven genomen om de CO2 uitstoot van haar bedrijfsvoering te verminderen, onder meer het leasen van zuinigere auto's, het stimuleren van adviseurs om vaker de trein te pakken en het stimuleren van elektronisch vergaderen.