Unisys: Privacy ondergeschikt aan veilige vlucht

15 april 2010 Consultancy.nl

Ondanks de recente politieke discussie rondom body scans op vliegvelden en de schending van privacy, komt uit onderzoek van IT consulting bureau Unisys dat Nederlanders over het algemeen geen probleem hebben met deze extra elektronische veiligheidsmaatregelen.

Praktisch alle ondervraagden (96 procent) geven aan dat zij hun privacy graag opgeven in ruil voor een veilige vlucht. Ze zijn bereid om één of meerdere elektronische veiligheidsmaatregelen te ondergaan voordat zij aan boord mogen van een vliegtuig. 81 Procent van alle ondervraagden heeft ook geen moeite met een volledige body scan.

“Hoewel er veel discussie is rondom privacy met betrekking tot de inzet van elektronische body scans op Schiphol, toont de Unisys Security Index aan dat de Nederlanders zich weinig zorgen maken over hun privacy wanneer zij hierdoor een veilige vlucht hebben,” zegt Jan van der Sluis, Senior Manager, Identity & Credentialing Solutions over de uitkomst.

Persoonlijke veiligheid gaat boven privacy

De Unisys Security Index toont tevens aan dat 71 procent van de Nederlanders die regelmatig vliegen positief tegenover identiteitsverificatie via biometrische data staat. Nog eens 61 procent is bereid voorafgaand aan de vlucht persoonlijke data aan te leveren voor de verificatie van hun identiteit. Het merendeel van de Nederlanders die positief tegenover een of meerdere veiligheidsmaatregelen staan, wonen in de grotere steden van Nederland. Met name Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 34 hebben een voorkeur voor elektronische body scans.

Van der Sluis sluit af: “Ondanks het feit dat identiteitsdiefstal de grootste bron van zorgen is onder de Nederlanders – meer dan 79 procent geeft aan zich zorgen te maken over misbruik van persoonlijke informatie – geven zij toch de voorkeur aan een veilige vlucht boven hun privacy. Met name Nederlanders woonachtig in het westen van het land staan positief tegenover biometrische veiligheidsmaatregelen voor hun vlucht. Dit komt waarschijnlijk doordat de reisfrequentie in de Randstad hoog is en Nederlands grootste vliegveld Schiphol hier is gesitueerd.”

Persoonlijke, financiële, nationale en internetveiligheid

De totale Unisys Security Index score voor Nederland is 70. Dit vertegenwoordigt een heel laag bezorgdheidniveau in praktisch alle categorieën: nationale, financiële, persoonlijke en internetveiligheid. Hiermee is Nederland het meest relaxte land in Europa.*

Persoonlijke veiligheid

Hoewel het aantal consumenten dat zich zorgen maakt over zijn/haar persoonlijke veiligheid zeer laag is (slechts 4 procent geeft aan zich hierover zorgen te maken) blijft ongeautoriseerd toegang tot of misbruik van persoonlijke informatie een van de belangrijkste bronnen van zorgen. Meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagden geeft aan zich hier zorgen over te maken en nog eens een kwart (26 procent) geeft aan zich hier serieus zorgen over te maken.

Financiële veiligheid

Nederlanders maken zich weinig zorgen over hun financiële veiligheid. Toch is de indexscore in vergelijking tot de Security Index in september 2009 licht toegenomen, van 70 naar 74 punten. Slechts zes procent maakt zich serieus zorgen over het nakomen van hun financiële verplichtingen. Tweederde maakt zich totaal geen zorgen. Dit is statistisch gezien niet veel ander dan de 66% in september 2009.

Misbruik van creditkaartgegevens blijft een belangrijke bron van zorgen en er was zelfs een kleine toename zichtbaar. 29 Procent maakt zich hier serieus zorgen over. Minder dan een kwart (24 procent) maakt zich totaal geen zorgen. Het feit dat dit nog altijd een belangrijke bron van zorgen is, is een gevolg van de angst voor identiteitsdiefstal.

Internetveiligheid

De index score met betrekking tot Internetveiligheid is met 78 punten het hoogst van alle categorieën. Hiermee is internetveiligheid samen met identiteitsdiefstal de nummer één bron van zorgen. Tien procent van de ondervraagden geeft aan zich serieus zorgen te maken over hun veiligheid wanneer zijn online winkelen of bankieren. Nederlanders maken zich weinig zorgen om hun computerveiligheid, slechts 17 procent maakt zich zeer tot extreem zorgen. Dit is 21 procent lager dan de eerste Unisys Security Index van augustus 2007.

Nationale veiligheid

De Nederlanders maken zich alles behalve zorgen om hun nationale veiligheid. Slechts 14 procent maakt zich hier serieus zorgen over. Wel was er in vergelijking tot de Security Index van september 2009 een toename zichtbaar: het aantal mensen dat zich serieus zorgen maakt over nationale veiligheid is van 7 naar 12 procent gestegen.

Nieuws

Meer nieuws over