Twynstra: verandermgt cruciaal voor succes van fusie

14 januari 2011 Consultancy.nl

De zeven nieuwe fusiegemeenten die dit jaar zijn ontstaan lopen een groot risico dat ze de vooraf gedefinieerd fusiedoelen niet zullen behalen. Ook zullen gefuseerde gemeenten slechter zullen scoren op hun dienstverlening, de professionaliteit van medewerkers zal veelal achter zal blijven en de beoogde kostenbesparingen zullen niet worden gerealiseerd. Dat waarschuwt organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Het adviesbureau baseert haar waarschuwing op haar rijke ervaring in fusieintegraties van gemeenten. De voornaamste factor voor het niet behalen van fusiedoelen? Onvoldoende aandacht is voor 'de zachte kant' van het proces – aandacht voor organisatie, mens en cultuur.

Volgens Twynstra Gudde leiden gemeentelijke herindelingen tot een ingrijpende verandering. Er ontstaat een nieuwe organisatiestructuur, medewerkers worden geconfronteerd met nieuwe vraagstukken en er heerst over het algemeen veel onzekerheid. Ook onstaat er nieuwe informele netwerken, nieuwe sociale relaties en nieuwe organisatiewaarden (cultuur). De grootste valkuil is volgens het adviesbureau dat in de voorbereidende fase van de fusie alle alle aandacht uitgaat naar de hardere aspecten zoals: organisatiestructuur, functies van medewerkers, huisvesting, vastgoed  en ondersteunende diensten zoals ICT, inkoop en legal. Twynstra Gudde benadrukt dat er juist veel aandacht moet gaan naar de zachte aspecten – alleen dan kan de business case achter de fusie daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Nieuws