Twynstra Gudde ziet omzet en resultaat dalen

25 mei 2010 Twynstra Gudde

Investering in kwaliteit bezetting en portfolio bieden vertrouwen voor 2010

Organisatie adviesbureau Twynstra Gudde heeft in 2009 een netto resultaat behaald van € 2.5 miljoen. Dit is een daling van 19% ten opzichte van 2008 (€ 3.0 miljoen). Het bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg € 3.4 miljoen ten opzichte van € 4.6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met € 6.0 miljoen van ruim €71 miljoen in 2008 naar €65 miljoen in 2009.
 
Voornaamste reden voor de daling van omzet en resultaat is de zeer weerbarstige markt waar Twynstra Gudde, als gevolg van de economische recessie, sinds 2009 mee wordt geconfronteerd. Dit uit zich in terughoudendheid in zowel de publieke als private markt bij het verstrekken van opdrachten. Ook is er sprake van een sterk toegenomen concurrentie. In dit perspectief is het financiële resultaat over 2009 te kwalificeren als realistisch en gezond.
 
Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is Twynstra Gudde in staat geweest om vast te houden aan de breedte van haar diensten- en productenportfolio. Sterker, de organisatie heeft ook in 2009 geïnvesteerd in de kwaliteit en toegevoegde waarde van haar dienstverlening door de ontwikkeling en introductie van een aantal nieuwe adviesdiensten. Het gaat hierbij onder andere om talentontwikkeling (de match tussen organisatie X en generatie Y), strategisch omgevingsmanagement en diverse adviesdiensten ten behoeve van woningcorporaties. Ook is het bureau erin geslaagd het aantal adviseurs op hetzelfde niveau te houden als in boekjaar 2008.
 
Al met al was 2009 een jaar waarin Twynstra Gudde zich heeft aangepast en ingericht op de sterk veranderende marktomstandigheden. Tegelijkertijd heeft het zich door de constante sturing op en investering in de kwaliteit van bestaande en nieuwe vormen van dienstverlening ‘klaargemaakt’ voor de (nabije) toekomst. Zowel inhoudelijk als op financieel gebied kan de organisatie daarmee verder bouwen op een zeer solide basis.  
 
Twynstra Gudde kijkt met vertrouwen naar 2010. Een jaar dat voor wat betreft de marktsituatie naar verwachting goeddeels in lijn zal liggen met 2009. Tegelijkertijd ondersteunen de eerste maanden van het nieuwe boekjaar haar overtuiging dat met het bieden van kwaliteit en daadwerkelijk toegevoegde waarde voor opdrachtgevers er ook in deze markt voldoende ruimte is voor groei en ontwikkeling.

Nieuws