Twynstra Gudde: Strategieontwikkeling is groepsproces

14 maart 2011 Consultancy.nl

De behoefte aan visie- en strategieontwikkeling doet zich vooral voor wanneer er geen vertrouwde manier is om de wereld en onvoorspelbaarheid tegemoet te treden. Dit stelt Gerhard Schwarz van Twynstra Gudde Adviseurs en Managers.

Volgens Schwarz betekent dit dat wanneer er dus geen sense of urgency is, dat een visie- en strategietraject bij bestuurders en managers doorgaans weinig effect zal hebben. Schwarz ziet het visie- en strategieproces als een groepsproces van sensemaking waarbij het gaat om te komen tot een gemeenschappelijk mentaal model van het probleem en van de context waarbinnen het probleem zich manifesteert. Een groep probleemoplossers wordt het meest creatief wanneer er sprake is van psychologische veiligheid. Belangrijk is dat het probleem bij de groepsleden een gevoel van `approach behaviour` genereert, en niet van `avoidance`.

Een belangrijk, maar onderbelicht thema in deze is de omgang met macht. Macht speelt namelijk een belangrijke rol in de genoemde processen. Enerzijds kan macht sensemaking negatief beïnvloeden en blokkeren, aan de andere kant is macht inherent aan het politieke proces van besluitvorming.

Nieuws