Twynstra Gudde: OpEx strategieen vaak ineffectief

18 maart 2010 Twynstra Gudde

Operational Excellence (OpEx) heeft in organisaties nog een te beperkte scope en daarmee onvoldoende werkingskracht. Op dit moment is Operational Excellence vooral gericht op het verbeteren van processen, meer dan dat het onderscheidend bijdraagt aan het doorvertalen en betekenis geven van de bedrijfsstrategie.

Dit blijkt onder andere uit de Performance & Change Monitor 2009/2010 van Twynstra Gudde waarin ondernemers inzicht bieden in trends en ontwikkelingen binnen hun organisatie. Als antwoord op de toenemende behoefte om meer inhoud en betekenis te geven aan doorvertaling van bedrijfsstrategieën heeft het adviesbureau Operational Excellence 2.0 ontwikkeld. Dit concept biedt concrete handvatten die het mogelijk maken het potentieel van een organisatie optimaal te benutten.

Operational Excellence 2.0 gaat uit van vijf impactvolle 'hefbomen':

  • Strategisch: keuze vanuit en voor een propositie en klantsegmenten.
  • Integrale scope: de realisatie van Operational Excellence bevat naast processen ook organisatie, competenties, besturing, cultuur, systemen en klanten.
  • Human Resource Management: vertaalt business doelen naar HR doelen en vertaalt dit naar kwantiteit en kwaliteit en hoe dit structureel kan worden georganiseerd.
  • Change management: het realiseren van veranderkracht en flexibiliteit
  • Continuous Improvement & Learning: voortdurende verbetering en innovatie.

Met de vijf hefbomen wordt feitelijk de ontwikkeling van Operational Excellence naar Operational Excellence 2.0 gemarkeerd. En krijgt de gekozen operational excellence strategie meer betekenis en een praktische invulling. Niet alleen leidt de strategie op deze manier tot verbeterde externe prestaties, het zorgt ook voor interne professionaliteit en samenwerking wat leidt tot motivatie, betrokkenheid en innovatie.

Nieuws