Twynstra onderzoekt bestuurskracht van Blaricum

26 mei 2011 Consultancy.nl

Het adviesbureau Twynstra Gudde onderzoekt de bestuurskracht van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Door het onderzoek moet duidelijk worden of hun bestuurskracht sinds 2005 is verbeterd en zo ja, of de samenwerking tussen de gemeenten daar een rol in heeft gespeeld.

Centraal in het onderzoek staan de vier rollen die een gemeente speelt: bestuurder van de lokale gemeenschap, dienstverlener, onderdeel van het bestuurlijke bestel en de gemeente als innovatieve organisatie. Twynstra Gudde betrekt niet alleen gemeenteambtenaren bij het onderzoek, maar ook mede-overheden en maatschappelijke instellingen, met wie debatten worden georganiseerd. Daarnaast wordt er een elektronische enquête gehouden onder de burgers van de gemeente.

Met de analyse willen de gemeenten niet alleen weten wat er sinds 2005 beter is geworden, ook proberen ze te kijken wat zij nog verder kunnen verbeteren. “De dienstverlening van een gemeente staat nooit stil. De maatschappelijke en politieke omgeving zeker niet. Een onderzoek naar de bestuurskracht helpt ons om mee te veranderen met die omgeving”, aldus Roland van Benthem, burgemeester van Eemnes.

Twynstra Gudde zal de onderzoeksresultaten in juni presenteren aan de colleges van B&W en de gemeenteraden. Eind juni wordt er met de provincies Utrecht en Noord-Holland gesproken over de uitkomsten.

Nieuws