Twynstra Gudde: Nederlandse Facility Management Markt 2010

28 november 2010 Twynstra Gudde

Net zoals in voorgaande jaren hebben organisatieadviesbureau Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) hun krachten gebundeld om een grootschalig onderzoek uit te voeren naar de omvang en de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van facility management in Nederland. De resultaten van het FM onderzoek zijn gebundeld in de publicatie ‘De Nederlandse Facility Management markt 2010, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen’

De publicatie geeft onder andere inzicht in de Nederlandse facilitaire markt. De omvang van de facilitaire markt inclusief vastgoed kent in 2009 een marktomvang van € 62,8 miljard, hetgeen een krimp van € 2,3 miljard oftewel 3,5% ten opzichte van 2007 betekent.

De facilitaire aanbieders (exclusief vastgoed) zagen hun totale omvang met 0,5 miljard dalen van € 21,5 miljard euro naar € 21 miljard euro. Hoewel de markt krimpt, besteden meer organisaties hun facilitaire diensten uit. De uitbestedingsgraad steeg van 61% naar 63%.

Naast kwantitatieve onderzoeksresultaten geeft de publicatie inzicht en achtergronden met betrekking tot de actuele facilitaire trends: duurzaamheid, Het Nieuwe Werken, opkomst van de facilitaire regieorganisatie, nieuwe dienstverleningsconcepten en transparante bedrijfsvoering.

De publicatie geeft verder antwoord op diverse vragen waar Nederlandse facilitaire professionals mee bezig zijn:

  • Wat zijn de belangrijkste facilitaire ontwikkelingen in Nederland?
  • Welk effect heeft de economische crisis op de facilitaire markt?
  • Op welke wijze krijgt duurzaamheid een definitieve plek op de agenda van de facility professional?
  • Welke verschuivingen in de mate van uitbesteding zijn zichtbaar?
  • Welke bedrijfsvoering varianten kiezen facilitaire organisaties daarbij?
  • Wat is de impact van vier generaties op de werkvloer voor facility management?

De publicatie ‘De Nederlandse Facility Management markt 2010, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen’ behandelt van 16 facilitaire deelsectoren de belangrijkste kwantitatieve (cijfers) en kwalitatieve gegevens en bevat verder een overzicht van trends, visieartikelen en expertinterviews. Het onderzoek is uitgevoerd in co-productie tussen Twynstra Gudde en de branche vereniging Facility Management Nederland (FMN).

Nieuws

Meer nieuws over