Twynstra: Gemeenten bezuinigen nauwelijks op sport

02 augustus 2011 Twynstra Gudde

Uit onderzoek van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde blijkt dat gemeenten in 2011 maar weinig bezuinigen op sport. 93% van de gemeenten stelt dat de sportbegroting even groot blijft als vorig jaar, alhoewel 54% op de totale begroting bezuinigt. Dat betekent dat er in absolute zin bezuinigingen zijn, ook op sport, maar dat er nog steeds substantieel geld besteed wordt aan sportbeoefening.

Gaf in 2010 nog 10% van de gemeenten 5% of meer van de totale begroting uit aan sport, in 2011 is dit percentage gegroeid naar maar liefst 17%. Ook in de collegeakkoorden groeit de aandacht voor sport: 33% van de gemeenten besteedt méér aandacht aan sport in het huidige akkoord dan in het akkoord ervoor, terwijl slechts 20% zegt minder aandacht aan sport te besteden.

Een derde deel van de gemeenten besteedt bij gelijkblijvend budget toch meer aandacht aan sport. Hier liggen dus kansen voor een efficiëntere en effectievere inzet van middelen.

Twynstra Gudde maakt wel een kanttekening bij de uitkomsten van het onderzoek; de kans is groot dat in 2012 bezuinigingen nodig zijn die dit jaar nog niet zijn ingezet. Ook lijken gemeenten later toch te gaan korten op subsidies voor sportverenigingen en geplande accommodaties toch niet te bouwen. Een andere verklaring is dat gemeenten zoeken naar efficiëntere manieren om met sport om te gaan, zonder dat dit de prestaties beïnvloedt. In 2012 wil Twynstra Gudde de sportambities verder onderzoeken.

Nieuws

Meer nieuws over