Twynstra: Purmerend schiet tekort met asbestsanering

12 januari 2012 Consultancy.nl

Uit een feitenonderzoek van adviesbureau Twynstra Gudde blijkt dat de gemeente Purmerend flink wat steken heeft laten vallen rond de asbestsanering van het schoolgebouw aan de Zichthof. Op maandag 5 september is vastgesteld dat er rond basisscholen de Boemerang en de Ploegschaar in Purmerend bouwafval is gevonden waarin asbest zit.

Het rapport van Twynstra Gudde stond tijdens de commissie Algemene Zaken medio december 2011 op de agenda. Volgens de consultants valt er veel te verwijten aan het college. Een overzicht van de drie belangrijkste bevindingen.

Meldingen niet serieus genomen
Meldingen van het asbestafval aan de gemeente op 3 en 4 september 2011 zijn niet voldoende serieus genomen. Er werd te lang ten onrechte vertrouwd op certificaten en vrijgaven. Daarbij werden de portefeuillehouders van Gezondheid, Onderwijs en Veiligheid niet onmiddellijk geïnformeerd.

Geen asbestbeleid
Twynstra Gudde concludeert tevens dat de gemeente Purmerend tekort is geschoten door geen asbestbeleid te hebben. Evenmin beschikt de gemeente over expertisetoezicht voor asbestverwijdering. Dit is des te laakbaarder nu het ministerie van VROM in januari 2011 aanbevelingen heeft gedaan om de uitvoering van het gemeentelijke asbestbeleid te verbeteren. Pas in september heeft Purmerend initiatieven met betrekking tot zijn asbestbeleid naar het ministerie van VROM gestuurd.

De GroenLinks-fractie hekelt de handelingswijze van het college, en stelt dat het gemeentelijke asbestbeleid veel meer prioriteit had moeten krijgen. “Het was geen verzoek [van het ministerie] de taken te verbeteren, maar een eis. En toch was er in augustus, bij aanvang van de werkzaamheden op het Zichthof, geen asbestprotocol voorhanden” aldus een woordvoerder van GroenLinks.

Slechte informatievoorziening
Tot slot is er te weinig informatie verschaft aan het college, zo stelt het adviesbureau in zijn rapport.

Nieuws