Twynstra Gudde en Royal Haskoning adviseren VROM

04 juli 2009 Consultancy.nl

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en Royal Haskoning gaan de programmadirectie Nieuwe Huisvesting van het ministerie van VROM adviseren.

Dat meldt Twynstra Gudde in een persbericht. De programmadirectie moet passende huisvesting realiseren voor de kerndepartementen van VROM en V&W en voor de VROM-inspectie en de Rijksgebouwendienst (RGD). De nieuwe huisvesting moet volgens Twynstra Gudde zowel spraakmakend zijn als een voorbeeldfunctie krijgen voor de markt en overheid.

De organisaties gaan op een groot aantal terreinen adviseren. Het gaat om: project-, proces- en programmamanagement gedurende de verschillende fasen van het programma, huisvestingsmanagement, bouwkostenmanagement, vastgoed- en facilitymanagement, juridisch advies op het terrein van aanbesteding en contracteren, themagerichte onderzoeken (onder andere op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, materiaalgebruik, energie en milieu et cetera) en kwaliteits- en risicomanagementsystemen. De opdracht heeft naar verwachting een looptijd van acht jaar.

Nieuws