Twynstra: duurzamer vervoersbeleid verbetert imago

14 februari 2011 Twynstra Gudde

Steeds meer organisaties doen aan duurzaam vervoersbeleid. Belangrijkste reden is imago-verbetering; kosten- en CO2-reducties staan op de tweede plaats. Wel leidt dit duurzame vervoersbeleid bij een overgrote meerderheid (80%) van de organisaties tot een zichtbare gedragsverandering bij medewerkers. Dit blijkt uit een onderzoek door Twynstra Gudde Adviseurs en Managers.

In het onderzoek van het adviesbureau geeft 84% van de respondenten (bezoekers aan de vakbeurs Ecomobiel) aan dat er binnen hun organisatie beleid is op het gebied van duurzame mobiliteit of dat dit binnenkort wordt ontwikkeld. De belangrijkste beweegreden om dit beleid te ontwikkelen is het imago van de organisatie. Kostenbesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot komen op een tweede plek.

Dit vertaalt zich ook in de manier waarop bedrijven naar de overheid kijken. Slechts 17% van de bedrijven geeft aan dat de overheid een belangrijke speler is bij dit onderwerp. En maar 11% van de bedrijven heeft duurzaam vervoersbeleid om te voldoen aan wetgeving. Het beleid vertaalt zich grotendeels naar vervoersmiddelen: 66% geeft aan dat de organisatie alternatieve vervoersmiddelen heeft aangeschaft. Het merendeel grijpt naar elektrische en hybride alternatieven, maar ook naar het openbaar vervoer en de fiets.

Of deze maatregelen bij gaan dragen aan de verduurzaming van de organisatie valt te bezien: maar 46% van de respondenten verwacht dat de maatregelen echt zoden aan de dijk zet. Waarschijnlijk omdat de aanschaf van bijvoorbeeld een enkele elektrische auto, zoals nu vaak gebeurt, nog niet genoeg is . Desondanks zijn de uitkomsten van het onderzoek positief, vindt Twynstra Gudde. Want als blijkt dat de medewerkers hun gedrag zich aanpassen, zal het bedrijf geneigd zijn om eerder en in meer maatregelen te investeren.

Nieuws

Meer nieuws over