Twynstra Gudde breidt bestuursadviesgroep uit

29 april 2010 Twynstra Gudde

Drs. R.J.P. (René) Jansen heeft zich per april 2010 verbonden aan de bestuursadviespraktijk van organisatie adviesbureau Twynstra Gudde. René Jansen was voorheen lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

In zijn rol als bestuursadviseur zal René Jansen betrokken zijn bij uiteenlopen-de bestuurlijke opgaven van de bestuursadviespraktijk. Jansen zal zich hierbij met name richten op strategie en beleid bij toezichthouders, zelfstandige bestuursorganen, de rijksoverheid en not-for-profitsectoren. De specifieke expertise van René Jansen zijn vraagstukken op het gebied van mededinging, marktwerking en markttoezicht.

De bestuursadviespraktijk bestaat naast René Jansen en een aantal senior partners van Twynstra Gudde onder andere uit Frank de Grave en Frans van der Mech, voormalig bestuurder van het Erasmus MC. Gezamenlijk vormen zij een groep professionals die op het hoogste bestuurlijke niveau opereren in uiteenlopende marktgebieden.

Het werkterrein van de bestuursadviesgroep heeft een sterke focus op de sleutelopgaven en persoonlijke ambities en dilemmas van bestuurders. Hierbij valt te denken aan intern en extern toezicht, het adviseren over complexe bestuurlijke processen, advies over alliantievorming en de inrichting van bestuurlijk strategische agendas.

René Jansen heeft in de jaren 1986-1998 leidinggevende functies bekleed bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het Ministerie van Economische Zaken. Hij speelde een centrale rol bij de oprichting van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) per 1 januari 1998. Bij de NMa was hij plv. en waarnemend Directeur-Generaal.

In 2005 de NMa werd in dat jaar een zelfstandig bestuursorgaan trad René Jansen toe tot de Raad van Bestuur. De bestuursportefeuille van Jansen besloeg onder meer het algemene mededingingstoezicht, nationaal en internationaal. René Jansen bekleedt ook enkele toezichthoudende functies.

Nieuws