Twynstra: bottom-up verandering beter dan top-down

11 januari 2011 Profnews

Uit een studie van Twynstra Gudde blijkt dat 12 van de 16 onderzochte bedrijven een topdownaanpak hanteert om verandering door te voeren. Maar volgens Annemarie Ootjers en Paul Breman, consultants bij Twynstra Gudde, is een topdownaanpak niet de meest effectieve manier. Doordat duurzame organisaties betrokken medewerkers nodig hebben, beklijft een bottom-upveranderingsstrategie beter dan eentje die van bovenaf opgelegd is. 

Er kunnen tien succesvolle bottom-upveranderaanpakken onderscheiden worden. Dit zijn:
1) het vertellen van verhalen;
2) het inzetten van metaforen en analogieën;
3) het onderzoeken van de geschiedenis;
4) het waarderend verkennen en vernieuwingen realiseren;
5) het zoeken naar patronen;
6) reflectief leren;
7) survey-feedback;
8) vierde generatie evaluatie;
9) zeggen wat je denkt en
10) het woord bij de daad voegen.

De auteurs doen organisaties zeven aanbevelingen om te veranderen:
1) management en medewerkers moeten een passende rol krijgen in de verandering;
2) er moet veel interactie zijn met de betrokkenen;
3) onzekerheid moet geaccepteerd, niet gereduceerd worden;
4) het management moet positief en consistent zijn in alles;
5) belangrijk is veel aandacht te besteden aan mensen en wat zij belangrijk vinden;
6) het management moet een voorbeeldfunctie vervullen en
7) het is zaak zo weinig mogelijk papier te produceren.

Nieuws