Twynstra Gudde: grote verandering nodig bij CBR

31 januari 2011 Consultancy.nl / Rijksoverheid

De situatie bij het CBR is zeer zorgelijk, zowel financieel als ook de arbeidsverhoudingen. Ingrijpende veranderingen zijn daarom noodzakelijk. Dit zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van Twynstra Gudde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister Schultz (Infrastructuur, VVD) heeft het rapport vorige week gedeeld met de Tweede Kamer.

De consultants concluderen onder meer dat het CBR zeer moeizame arbeidsverhoudingen kent en dat intern toezicht in het verleden heeft gefaald. Mede daardoor zijn de financiën van het CBR in gevaar gekomen. Dit komt voornamelijk doordat de pensioenregeling van het CBR, gebaseerd op het eindloon, onbeheersbaar is geworden. Volgens het adviesbureau zijn de regelingen, bijvoorbeeld de eindloonregeling (uitleg), bij het CBR “financieel onbeheersbaar en niet houdbaar”. De afgelopen jaar zijn de regelingen zelfs verbeterd op een manier die in de markt “hoogst ongebruikelijk” is. Het eigen vermogen van de organisatie is sinds 2007 snel gedaald.

Minister Schultz van Haegen reageert op het rapport: 'Ik ben zeer bezorgd over de situatie bij het CBR. Ingrijpende veranderingen zijn nodig om van het CBR weer een gezonde organisatie te maken.' Naar aanleiding van het onderzoek heeft de minister indringende gesprekken gevoerd met de directie, de raad van Toezicht en de ondernemingsraad. Drie leden van de raad van Toezicht hebben inmiddels hun functie neergelegd om ruimte te laten aan herstel van vertrouwen tussen de raad van Toezicht, directie en ondernemingsraad. In 2010 waren al drie nieuwe leden van de raad van Toezicht benoemd en is een nieuwe directie aangetreden.

De minister acht daarom de nieuwe leiding van het CBR en de medewerkers in staat om de aanbevelingen van het rapport succesvol te implementeren.

Nieuws