Turner: Betrek de medewerkers tijdens verandering

27 januari 2011 Consultancy.nl

Intensieve medewerkerparticipatie heeft een positief effect op de effectiviteit van de verandering binnen organisaties. Indien organisaties hun medewerkers de kans geven om actief te participeren en de juiste voorwaarden worden geschept om hen daarin te faciliteren, is de kans groter dat een complexe verandering succesvol wordt doorgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Turner in samenwerking met de Vrije Universiteit onder 800 Nederlandse topmanagers.
 
Download het rapport “Effectief veranderen door middel van medewerkerparticipatie”.

Een overzicht van de belangrijkste bevindingen:

Participatie verhoogt de kans op realiseren van business case

Een hogere participatiegraad van medewerkers kost initieel tijd en geld en leidt tot een langere doorlooptijd in de ontwerp- en planningsfase, maar dit wordt ‘terugverdiend’ in de fase erna. Het voorkomt terugval van gedrag en verhoogt uiteindelijk de kans op het realiseren van doelstellingen van het veranderingstraject.

Medewerkers willen wel, maar willen ook geholpen worden

Het onderzoek van Turner laat ook zien dat mensen wel willen veranderen, maar daarbij geholpen willen worden. Als medewerkers betrokken worden in het veranderingsproces, moeten ze ook in staat gesteld worden om te veranderen. Dat betekent dat medewerkers dienen te kunnen beschikken over voldoende tijd, informatie en middelen. Hoe hoger de mate waarin medewerkers hierin gefaciliteerd worden, hoe hoger de waardering van de betrokkenheid en daardoor van de motivatie en het eigenaarschap. Het gaat erom een verandering te zien als een aanbod van ontwikkelkansen.

Veranderingen binnen kleinere organisaties zijn effectiever

Verder blijkt uit het onderzoek dat organisaties met minder dan 250 medewerkers ruim 15% effectiever zijn in de uitvoering van een strategische verandering dan organisaties met een hoger aantal medewerkers. Volgens de adviseurs van Turner heeft dit voornamelijk te maken met het feit dat het relatief eenvoudiger is voor kleine organisaties om medewerkerparticipatie te organiseren. Kleine afstanden maken het immers mogelijk meer mensen ‘mee te krijgen’.

Veranderingen met een negatieve urgentie zijn sneller

Het rapport laat tevens zien dat veranderingen die voortkomen uit een negatieve urgentie 40% sneller zijn dan veranderingen die vanwege andersoortige redenen geïnitieerd worden. Een negatieve urgentie is bijvoorbeeld een dreiging van het sluiten van de afdeling. Dit betekent niet dat in de praktijk een negatieve urgentie gesuggereerd kan worden om meer snelheid te bereiken. Omgekeerd hangt de snelheid van de implementatie dus wel direct samen met de ernst en omvang van de aanleiding.
 
Turner en de Vrije Universiteit hebben aangekondigd dat ze vervolgonderzoek gaan doen op het gebied van verandering en medewerkerparticipatie.

Nieuws

Meer nieuws over