Towers: werknemers voelen zich nauwelijks betrokken

22 maart 2010 Towers Watson

39% werknemers voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij werkgever

Van de Nederlandse werknemers voelt 39% zich niet of nauwelijks betrokken bij de organisatie waarvoor men werkzaam is. Daarnaast denkt 48% erover om de huidige werkgever te verlaten. Dat blijkt uit de Global Workforce Study 2010 die HR-adviesbureau Towers Watson. In 2007 lagen deze percentages op respectievelijk 40% en 68%. De Global Workforce Study is het grootste terugkerende onderzoek naar het aantrekken, behouden en de betrokkenheid van werknemers. Wereldwijd deden 22.000 mensen mee aan het onderzoek, in Nederland ruim 1.000.

Bij de keuze voor een werkgever zetten Nederlandse werknemers de hoogte van het basissalaris net als in 2007 als stimulans op nummer één. Gevolgd door ‘uitdagend werk’. De nummer 4 van 2007, flexibele arbeidstijden, en de nummer 3 ‘concurrerende arbeidsvoorwaarden’ zijn van plaats gewisseld.

Economische crisis

De economische crisis is van invloed geweest op de mobiliteit van werknemers. Het aantal werknemers dat openstaat voor een aanbod van een andere werkgever of actief op zoek is naar een andere baan is met 20 procentpunten afgenomen (van 68% naar 48%). Voor werkgevers is het echter de uitdaging om de meest betrokken werknemers vast te houden en juist de 39% niet betrokken medewerkers in beweging te krijgen. Uit de Global Workforce Study is namelijk gebleken dat een toename van de betrokkenheid van medewerkers leidt tot een 5 procentpunt verbetering van het operationeel resultaat van de onderneming.

Ook denkt 25% van de respondenten tussen de één en meer dan vijf jaar langer te moeten werken dan aanvankelijk gepland als gevolg van de economische crisis. Van de werknemers geeft 75% aan te verwachten door te zullen werken na hun 65e.

Senior management

Over het senior management zijn werknemers zeer kritisch. Ongeveer 40% van de respondenten beoordeelt hen positief. De direct leidinggevenden komen er met circa 50% net iets beter vanaf. Met het oog op het behouden en betrokken maken van werknemers zijn dit zorgwekkende scores.

Carrièreontwikkeling

De ondervraagde werknemers kijken zeer positief aan tegen carrièreontwikkeling. Het gaat hun daarbij niet zozeer om status (31%) of een hogere beloning (27%), maar om het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om het huidige werk beter te kunnen doen (49%) en om de kans op een andere functie te vergroten (46%). De top-3 vereisten die werknemers denken nodig te hebben om verder te komen in hun carrière zijn: werken op verschillende plaatsen binnen de onderneming (59%); een mentor hebben die ondersteunt (47%) èn meer tijd besteden aan het leren kennen van anderen die een rol kunnen spelen om mijn carrière verder te brengen (42%). Minder positief is dat 48% van de respondenten geen carrièremogelijkheden ziet in hun huidige rol. 38% geeft aan niet de wens te hebben om verder te komen. 29% van de werknemers denkt over te moeten stappen naar een andere werkgever om een carrièrestap te kunnen maken, 46% denkt van niet en 25% weet het op dit moment niet.

Nieuws