Towers: bedrijven anticiperen op meer ontslagrondes

21 januari 2010 Towers Watson

Nederlandse bedrijven houden rekening met meer ontslagrondes

De economie toont tekenen van herstel. Toch verwacht 62 procent van ondervraagde bedrijven in een onderzoek van adviesbureau Towers Watson in 2010 te moeten snijden in het personeelsbestand. Bij ruim eenderde van deze bedrijven wordt in de plannen voor dit jaar zelfs rekening gehouden met een afslanking van 10 procent of meer. Dit wijst erop dat de nasleep van de recessie de Nederlandse arbeidsmarkt opnieuw zou kunnen treffen.

Onderzoek
Aan het onderzoek van Towers Watson namen HR-managers van 34 grote (meer dan 10.000 mensen) en middelgrote bedrijven deel. Van de respondenten gaf 44 procent aan in 2009 al gericht in het personeelsbestand te hebben gesneden om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Als dit percentage wordt afgezet tegen de 62 procent van de bedrijven die in 2010 ontslagen voorziet, zou dit erop kunnen wijzen dat nog meer bedrijven dan in 2009 over zullen moeten gaan tot ontslagen.

Ontslag als uiterst middel
Van de bedrijven die in 2010 rekening houden met gedwongen ontslagen heeft een deel het afgelopen jaar ook al mensen laten gaan. Daarnaast gaat het om bedrijven die hun personeel tot dusver hebben weten te behouden door middel van bezuinigingsmaatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat 43 procent van de bedrijven in 2009 salarissen hebben bevroren, met name op hoger niveau in de organisatie, terwijl slechts 29 procent hiervan was gepland. In 2010 verwacht een kwart van de ondernemingen ook geen salarisverhogingen toe te kennen. De uiteindelijk over 2009 toegekende gemiddelde salarisverhoging is met 2,8 procent dan ook aanmerkelijk lager dan de voorgenomen 3,6 procent. 2010 zal met een verwachte gemiddelde salarisverhoging van 2,5% nog lager uitpakken.

Consultant Raymond Welmers van het adviesbureau: "Deze conclusies maken duidelijk dat de recessie in 2009 voor veel bedrijven ernstiger bleek te zijn dan aanvankelijk verwacht. Ook maken deze data duidelijk dat organisaties er rekening mee houden dat de situatie voorlopig nog niet voorbij is, ondanks verschillende, meer positieve berichten in de media."

Uitbreiding personeelsbestand bij groei
van de bedrijfssituatie van plan te zijn, of op zijn minst te overwegen, het personeelsbestand flink uit te breiden (met 10 procent of meer). Kennelijk zijn bedrijven, mogelijk gehard door de recessie, niet huiverig het personeelsbestand te laten inkrimpen of uitbreiden naar gelang de bedrijfssituatie dit vraagt. Evenwel is 85% van de ondervraagde bedrijven in meer of mindere mate bezorgd over behoud van talent.

Nieuws

Meer nieuws over