Towers Perrin: HRM essentieel tijdens due dilligence

30 november 2009 Consultancy.nl

Ondanks het sterk cyclische karakter van fusies en overnames, blijven deze transacties belangrijke instrumenten om menig ondernemingsstrategie te realiseren. Sinds het uitbreken van de crisis is de rol van investerings-maatschappijen op het gebied van overnames afgenomen ten gunste van strategische kopers.

Tegelijkertijd is de snelheid waarmee ondernemingen een strategische fusie aangaan of overname doen toegenomen. Door de relatief lage overnameprijs lijkt een uitgebreide analyse en due dilligence minder noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak in elk geval op korte termijn een positieve impact heeft op het aandeelhoudersrendement. Ondanks aantrekkelijke resultaten op de korte termijn, blijven ook de doelstellingen voor de lange termijn interessant: het realiseren van synergievoordelen en het integreren van de organisaties, zonder daarbij toekomstige groeimogelijkheden te beperken.

In een studie van Towers Perrin wordt gewezen op het belang van HRM voor het welslagen van fusies en overnames en het realiseren van synergieën. Zo kan een focus op de korte termijn (bijvoorbeeld door harmonisering van pensioenen om kosten te besparen) averechts werken en de werknemertevredenheid een knauw geven. Er moet dan ook meer aandacht komen voor HRM bij de due dilligence.

Nieuws