Steven ten Have ontvangt Best Teacher Award van PGO

22 februari 2012 Consultancy.nl

Steven ten Have, in het verleden voorzitter van de RvC van Ajax en adviseur bij Berenschot, heeft de ‘Best Teacher Award’ in ontvangst genomen van de Postgraduate Opleiding Management Consultant (PGO-MC). Hij kreeg de prijs toebedeeld van de studenten die als groep deelnamen aan deze opleiding. De prijs is tijdens de diploma-uitreiking op 2 februari jl. uitgereikt door Hans van der Spek, die namens zijn medestudenten de award uitreikte.

Vorige week werd bekend dat Twynstra Gudde adviseur Wicher Schönau de ‘Best Student Award’ van de PGO-MC won. Hij kreeg de prijs kreeg voor zijn scriptie naar de invloed van menselijk gedrag binnen gemeentelijke bouwprojecten.

Selectieproces
Na afloop van de 14 maanden durende opleiding werd er een enquête onder de deelnemende studenten uitgevoerd en daarbij werd hen gevraagd welke drie docenten, naar het oordeel van de student, met zijn of haar college de meeste waarde aan de opleiding had toegevoegd. Uit de aangeleverde lijsten ontstond een top drie bestaande uit Steven ten Have, Léon de Caluwé en Arjan van Weele.

Verbinden van theorie en praktijk
Hans van der Spek, Berenschot adviseur en deelnemer aan de opleiding, prees Steven voor zijn bijzonder energieke wijze waarop hij in zijn colleges theorie en praktijk met elkaar wist te verbinden. “Vanuit didactisch oogpunt grensden de colleges qua intensiteit en duur wellicht aan het onverantwoorde, maar het waren wel de collegedagen waarvan we het jammer vonden dat ze afgelopen waren”. Een opmerkelijke prestatie zeker gelet op het specifieke karakter van de opleiding, waarin ervaren consultants naast hun drukke baan en (gezins)leven college volgen. “De interactie met ons als studenten hebben we als bijzonder positief en inspirerend ervaren”.

Aanmoediging voor alle docenten
Steven ten Have gaf in zijn dankwoord aan trots te zijn dat hij als eerste deze, nieuw ingestelde, prijs in ontvangst mocht nemen en ziet in de prijs een aanmoediging voor alle aan de opleiding verbonden docenten om de kwaliteit van de opleiding op hoog niveau te houden.

Over de postgraduate opleiding Management Consultant
De postgraduate opleiding Management Consultant is een opleiding voor ervaren (externe) organisatie-adviseurs (> 5 jaar werkervaring). Daarnaast biedt de VU ook de ‘Basisopleiding Management Consultant’ voor beginnende adviseurs (2-3 jaar werkervaring

Nieuws

Meer nieuws over