&Samhoud: succesvolle vrouwen zijn ambitieuzer

22 oktober 2009 Consultancy.nl

Uit onderzoek van adviesbureau &Samhoud, uitgevoerd onder 1500 Nederlandse hoogopgeleide mannen en vrouwen, blijkt dat een vrouw succesvol is als ze dezelfde leiderschapskenmerken heeft als een man, een ondersteunende partner en veel meer ambitie.

Mannen en vrouwen dienen over nagenoeg dezelfde leiderschapskenmerken te bezitten om succesvol naar de top door te stromen in organisaties. Vrouwen zijn eerder succesvol als zij worden ondersteund door hun partner, bij mannen heeft dit nauwelijks invloed.

Succesvolle vrouwen zijn veel ambitieuzer dan succesvolle mannen, werken evenveel als succesvolle mannen en hebben net zoveel kinderen maar hebben wel twee keer zo vaak een hele ambitieuze partner die veel werkt (driekwart van de partners werkt fulltime en 6 van de 10 heeft kinderen).

Succesfactoren

&Samhoud onderzocht welke factoren bijdragen aan een succesvolle doorstroom van vrouwen in organisaties en deze succesfactoren zijn:

1. Ik ben doelgericht
2. Ik heb een visie
3. Ik creëer het juiste team
4. Ik heb veel zelfvertrouwen
5. Ik heb een rolmodel
6. Ik ben proactief
7. Ik creëer een netwerk

De succesfactoren voor vrouwen lijken veel op de succesfactoren die gelden voor mannen. Mannen schalen echter het creëren van een netwerk en het jezelf zichtbaar maken hoger in dan de vrouwen. Ook opvallend is dat het hebben van het juiste team thuis bij de mannen niet als succesfactor telt, terwijl dit bij vrouwen juist essentieel is. Vrouwen die een partner hebben die hen ondersteunt in het realiseren van hun ambities hebben een grotere kans op succes dan vrouwen die geen/minder ondersteuning krijgen. Bij mannen maakt de ondersteuning vanuit de partner geen verschil.

Succes van tegenwoordig

De huidige succesvolle vrouwen hebben zich aangepast aan de standaarden die gelden voor het type leiderschap in veel organisaties. Jezelf kunnen zijn is voor succesvolle vrouwen minder belangrijk dan voor andere vrouwen. Ook het rolmodel dat vrouwen hebben is een succesvolle vrouw die dezelfde masculiene kwaliteiten heeft als succesvolle mannen.
Doordat succesvolle vrouwen zich aanpassen aan de mannelijke cultuur, blijven de ongeschreven regels over goede managers bestaan. Dit maakt het voor vrouwen die hiervan afwijken moeilijker om door te groeien.

Verschillen

Mannen zetten hun sterke eigenschappen vaker om in zelfvertrouwen. Vrouwen zijn wel heel positief over zichzelf, maar vertalen dit veel minder in het hebben van zelfvertrouwen. Zij vinden niet snel van zichzelf dat ze de beste zijn. Vrouwen leggen de lat voor zichzelf minder hoog. Ze zijn heel ambitieus en weten goed hoe ze dit moeten bereiken. Mannen gaan echter een stap verder en voor het hoogst (on)haalbare. Zij zetten hun doel verder weg.

Parttime hindernis

Parttime kun je niet doorgroeien, is het oordeel van zowel mannen als vrouwen. En vrouwen hebben vaker een parttime contract. Succesvolle vrouwen lossen dit nu op door gewoon fulltime te werken. Flexibele indeling van werktijden, verbetering van kinderopvang en een minder lange werkweek voor managers zijn de oplossingen die worden aangedragen. Succesvolle vrouwen wijten gebrek aan vrouwen in de top daarnaast vooral aan de organisatiecultuur.

Drijfveren

De belangrijkste drijfveer voor succesvolle vrouwen is zich persoonlijk blijven ontwikkelen, waar dat voor zowel succesvolle mannen als voor de gewone vrouwen het hebben van plezier in je werk is. Goed en helder kunnen communiceren is het belangrijkste om succesvol te kunnen worden, volgens beide groepen vrouwen. Het grootste verschil tussen gewone vrouwen en succesvolle vrouwen is te vinden in het belang dat gehecht wordt aan het bereiken van resultaat. Succesvolle vrouwen vinden dit erg belangrijk, terwijl de andere vrouwen hier veel minder belang aan hechten. Ook hechten succesvolle vrouwen meer waarde aan een pro-actief karakter. Gewone vrouwen vinden het belangrijker dat ze in zichzelf en hun ideeën geloven en vinden dit eerder een reden om succesvol te kunnen worden.

Thuisfront

Succesvolle vrouwen hebben dezelfde thuissituatie als andere vrouwen. Driekwart van de partners werkt fulltime en bijna 6 op de 10 heeft kinderen.

Aandachtspunt

Verbinding met de organisatie is van groot belang, vrouwen zijn echter niet sterk verbonden met de organisatie waar ze voor werken of hebben geen rolmodel binnen hun organisatie gevonden. Terwijl ook voor gewone vrouwen het vinden van een rolmodel binnen de organisatie van belang is om succesvol door te kunnen groeien.

Nieuws

Meer nieuws over