Ronald Kramer verbonden aan Twynstra Gudde

10 april 2010 Twynstra Gudde

Ronald Kramer (55) heeft zich per 15 maart 2010 verbonden aan adviesbureau Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. In zijn rol als adviseur en interim-manager zal Ronald Kramer betrokken zijn bij opdrachten van het bureau en voornamelijk een bijdrage leveren aan de verdere groei en professionele ontwikkeling van de advies- en managementpraktijk in de sportsector.

Twynstra Gudde Sport advies- en managementpraktijk

De sport advies- en managementpraktijk heeft de ambitie om een blijvende en belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de sport in Nederland. Ronald Kramer en collega adviseurs en managers vormen gezamenlijk een groep professionals die de opgebouwde kennis van en ervaring in uiteenlopende markt- en vakgebieden ten behoeve van de sport verder uitbouwen.

Het werkterrein van de sport advies- en managementpraktijk is sterk in ontwikkeling. Door de toenemende verbindingen met andere beleidsterreinen en complexer wordende vragen, is een sterke focus op het ontwikkelen van state-of-the-art project- en programmamanagement en het organiseren van effectieve samenwerkingverbanden in en rond de sport (overheden, bedrijfsleven, sportbonden) gewenst.

De sport advies- en managementpraktijk richt zich op vraagstukken als: de verdere professionalisering van de sportsector, het maatschappelijk functioneren, het verbindend vermogen, ruimtelijke vraagstukken en de (internationale) ambities van de sport (Nederland Sportland en het Olympisch plan 2028).

Ronald Kramer

Ronald Kramer heeft een ruime staat van dienst binnen de overheid en de sportwereld. Zo was hij onder andere plv. directeur sport van het ministerie van VWS en directeur breedtesport van NOC*NSF.

Nieuws