Roland Berger: herstel werktuigbouwsector in 2012

15 maart 2011 Roland Berger Strategy Consultants

Werktuigbouwindustrie naar Azië

Ondanks dat de werktuigbouwindustrie hard is geraakt door de wereldwijde recessie, wordt in 2012 al een volledig herstel verwacht. Zo blijkt uit de studie Production Systems 2020 van Roland Berger Strategy Consultants. Bovendien verwachten de experts het komende decennium een structurele verschuiving in de vraag naar apparatuur en productie van ontwikkelde landen naar opkomende landen. Voornamelijk China gaat hier een grote rol in spelen. Het is daarom zaak dat fabrikanten wereldwijd hun strategie gaan herzien, aldus het strategisch adviesbureau.

“De werktuigbouwindustrie staat wereldwijd voor grote uitdagingen,” zegt René Seyger, partner van Roland Berger in Nederland. “Na de zware klappen die er tijdens de recessie zijn gevallen, is het vizier nu weer op volledig herstel. Naar verwachting is de industrie in 2012 wereldwijd weer volledig op het oude niveau.” De groei op de middellange termijn wordt geschat op een jaarlijks gemiddelde van 8 procent tot 2015. Maar voor individuele segmenten in de industrie en regio’s, zal de tijdsduur van het herstel anders zijn. In Duitsland zal het niveau van 2008 bijvoorbeeld niet bereikt worden voor 2013.

Verschuiving naar Azië

Volgens het onderzoek Production Systems 2020 gaan drie grote wereldwijde trends de toekomstige ontwikkeling van de industrie domineren. Ten eerst zal er een blijvende verschuiving naar Azië plaatsvinden. China is het nummer één land geworden als het om werktuigbouw gaat. In 2010 hebben ze de Verenigde Staten al ingehaald. Ook Duitsland zal zijn marktleiderschap aan China verliezen in de meeste segmenten van de werktuigbouwindustrie. Daarnaast komen de kwaliteitseisen van Chinese fabrikanten steeds dichter bij het Europese niveau. “Dit vormt een directe bedreiging voor Europa, omdat de Europese exploitanten niet van plan zijn iets aan hun technologische niveaus te veranderen. De Chinese exploitanten zijn juist van plan om deze significant te verbeteren,” aldus Seyger.

Meer middensegment

Ten tweede verwachten de experts een verandering in het middensegment. “Dit segment groeit het snelst en zal uitmonden in een wereldwijd strijdveld. Het is daarom het meest waarschijnlijk dat er een sterke concurrentiestrijd ontstaat tussen Europese en Chinese fabrikanten in de meest toegankelijke groeiregio’s,” zegt Seyger. “Chinese fabrikanten zullen zich voornamelijk focussen op de makkelijk toegankelijke markten in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika.”

Duurzaam

Zoals in vele industrieën, is duurzaamheid ook in de werktuigbouwindustrie de derde grote trend. Seyger: “Efficiënt gebruik van energie zal steeds belangrijker worden in Europa en Japan. Dit wordt gedreven door kostenbesparingen, voorschriften en de behoefte aan een ‘groen’ imago.” Door zorgvuldig bepaalde toepassingen te selecteren, kunnen aanmerkelijke energiebesparingen bereikt worden. “Veel exploitanten overwegen ook energie-efficiëntie als een belangrijk inkoopcriterium te stellen, maar niet iedereen is bereid om de hoofdprijs te betalen. Toch zullen zij er aan moeten geloven,” waarschuwt Seyger. “Energie-efficiëntie en andere ‘groene’ concepten zijn immers blijvende marketingkwesties in de nabije toekomst.”

Speciale strategieën voor speciale markten

“Met al deze uitdagingen moeten Europese fabrikanten een op maat gemaakte strategie ontwikkelen, die past bij de individuele product/markt positie,” concludeert Seyger. De fabrikanten in het hoge segment die voorop lopen in technologie moeten zorgvuldig hun business in het middensegment verbeteren om mee te kunnen doen in dit snelgroeiende segment. Seyger: “Europese fabrikanten hebben wereldwijd al krediet opgebouwd, maar een verdere overgang van R&D naar de opkomende markten is nog steeds nodig. Chinese fabrikanten moeten nu juist inspelen op de grote potentie in hun eigen markt, voornamelijk door hun technologische aanbod te verbeteren. Om deze wereldwijde uitdagingen te managen is het belangrijk dat alle fabrikanten hun businessmodellen kritisch onder de loep nemen en de nodige aanpassingen maken,” besluit Seyger.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek, getiteld 'Production Systems 2020 – Global challenges and winning strategies for the mechanical engineering industry', heeft Roland Berger Strategy Consultants interviews gehouden met de top van meer dan 50 bedrijven en exploitanten uit de machinebouw wereldwijd.

Roland Berger Strategy Consultants

Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.100 medewerkers in 36 kantoren, verspreid over 25 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt.

Nieuws