Roland Berger: de 10 grote trends in de autobranche

12 december 2011 Consultancy.nl

De auto-industrie zal in de komende 15 jaar ingrijpend veranderen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek door Roland Berger Strategy Consultants. Het strategie adviesbureau interviewde in samenwerking met Amrop, een toonaangevend onderzoeksbureau, wereldwijd ruim 60 experts uit de auto-industrie over de toekomst van hun sector. De consultants concluderen dat de industrie op het punt staat aan zijn meest verregaande verandering ooit te beginnen.

Roland Berger identificeerde vijf grote ontwikkelingen in de huidige auto-industrie: geopolitieke veranderingen, wereldwijde verschuivingen in de demografische samenstelling, veranderende technologie, mobiliteitsevolutie en duurzaamheid. Op basis hiervan kwam het adviesbureau tot 10 trends in de auto-industrie:

1. Verschuiving naar Azië
Zowel verkoop als productie zullen steeds meer in Azie plaatsvinden. In Europa zullen hierdoor 300,000 banen in gevaar komen.

2. Regionalisering
Steeds minder bedrijven zullen vanuit één of een klein aantal hoofdkantoren bestuurd worden. Decentralisering leidt ertoe dat veel bedrijven vanuit talloze regionale hoofdkantoren gaan werken om de lokale en regionale behoeften optimaal te bedienen.

3. Gebrek aan ingenieurs
Als gevolg van de vergrijzing zullen steeds meer landen een gebrek hebben aan ingenieurs en andere technische specialisten. R&D-afdelingen zullen daardoor niet kunnen uitbreiden.

4. Goedkoop en klein
Het A- en B-segment zal sterker groeien dan de productie van grotere auto’s. Ook zal de vraag naar goedkopere auto’s toenemen.

5. Internet
Veel auto’s zullen over 15 jaar continu online zijn. Hiermee zal vooral informatie worden verzonden en ontvangen. Intelligente verkeersoplossingen zullen pas na 2025 ontwikkeld worden.

6. Nieuwe uitdagingen
De automobielsector zal in 2025 meer spelers bevatten. Gevestigde producten krijgen concurrentie van nieuwe technologieën, nieuwe businessmodellen en low-budgetconcurrenten. Carpooling en carsharing nemen in belang toe.

7. Flexibilisering
Door de toenemende concurrentie wordt flexibiliteit steeds belangrijker om te overleven. De auto-industrie moet in dat opzicht leren van andere sectoren.

8. Nieuwe spelers
Het aantal OEM’s (Original Equipment Manufacturers) zal toenemen. Deze zullen deels van buiten de automobielsector komen.

9. Minder auto'’s
De auto verliest terrein als primaire vervoerder. Vooral jonge mensen gebruiken steeds minder de auto. In eerste instantie daalt de motorisering vooral in de grote steden, maar over 15 jaar zal die daling algemeen zijn.

10. Elektrische en hybride auto’s
Duurzame auto’s zullen meer marktaandeel winnen. Desondanks zal in 2025 volgens het gunstigste vooruitzicht nog altijd 50% van de auto’s een verbrandingsmotor (benzine/diesel) hebben. 10% van de verkoop zal bestaan uit elektrische auto’s en 40% uit hybride-voertuigen.

Nieuws

Meer nieuws over