Roland Berger: Shanghai top hoofdkantoor locatie

23 september 2011 Roland Berger

Shanghai, Hong Kong en Singapore vormen de meest aantrekkelijke locaties voor de vestiging van hoofdkantoren van multinationals in de regio Azië-Pacific. Dit blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants en de European Union Chamber of Commerce in China onder 1600 vertegenwoordigers van multinationals in de regio.

Shanghai blijkt de meest aantrekkelijke locatie te zijn door de geringe afstand tot de markt. Singapore en Hong Kong scoren het hoogst op wanneer gekeken wordt naar de wet- en regelgeving en op criteria als het politieke-, zakelijke- en fiscale klimaat.

Het onderzoek toont de belangrijkste criteria bij het kiezen van een locatie van een regionaal hoofdkantoor voor buitenlandse bedrijven. De nabijheid van klanten en markten blijkt hierbij doorslaggevend te zijn, gevolgd door een gunstige wet- en regelgeving en een stabiel en gunstig politiek klimaat. Na deze top drie blijken vooral een gunstig ondernemingsklimaat, een gunstig fiscaal klimaat en de toegang tot arbeid een rol te spelen in de keuze. De lijst van tien belangrijkste criteria wordt afgesloten door de operationele kosten, een eenvoudige toegang tot de markt, de nabijheid van productiefaciliteiten en de toegang tot distributiekanalen.

China cruciaal
Uit het onderzoek van het adviesbureau blijkt dat Shanghai, Hong Kong en Singapore de top-drie vormen van de meest aantrekkelijke locaties om een hoofdkantoor te vestigen. De resultaten wijzen uit dat Singapore het beste scoort op een groot aantal belangrijke selectiecriteria, zoals een gunstige wet- en regelgeving en een stabiel en gunstig politiek klimaat. Hong Kong komt dicht in de buurt bij Singapore en is bijzonder sterk op het gebied van administratie, wet- en regelgeving en belastingen. Toch geven de meeste respondenten aan dat Shanghai hun voorkeur heeft. Dit komt vooral door de nabijheid van klanten en markten, terwijl de stad op een aantal andere essentiële criteria duidelijk achter blijft. “China is momenteel een van de grootste groeimarkten. Het is begrijpelijk dat multinationals er de voorkeur aan geven dichtbij de Chinese consument te zitten. Op deze manier kunnen zij de concurrentie met lokale merken en producten direct aangaan,” aldus Benno van Dongen, partner bij Roland Berger in Nederland.

Belangrijke regio
Roland Berger signaleert dat steeds meer multinationals belang hechten aan de Azië-Pacific met de geleidelijke wereldwijde economische verschuiving naar deze regio, met name omdat de behoeften van consumenten hier groter zijn dan in andere gebieden. “We zien dan ook steeds meer bedrijven uitwijken naar deze regio,” licht Van Dongen toe. “Ook veel Nederlandse organisaties vestigen hun regionale hoofdkantoren in de favoriete steden.
Kijk maar naar Akzo Nobel in Shanghai, de hoofdkantoren van DSM en Rabobank in Singapore en het hoofdkantoor van Philips in Hong Kong.”

Obstakels
Het onderzoek bespreekt ook de obstakels die Europese bedrijven kunnen ervaren in deze regio. Waar de wet-en-regelgeving Hong Kong en Singapore aantrekkelijk maken, vormt dit voor sommige buitenlandse in Shanghai juist een obstakel. Dit is in deze regio minder voorspelbaar en transparant. Ook is het vinden van talent in deze stad moeilijk. Ondanks het feit dat Shanghai steeds aantrekkelijker wordt voor buitenlands talent, blijft het aantal internationale managers van hoog niveau schaars. Voor Hong Kong is de samenwerking met het vasteland een uitdaging, net als hoge operationele-,
huur- en leef kosten.

Over het onderzoek
Roland Berger Strategy Consultants voerde samen met de European Union Chamber of Commerce in China  een onderzoek uit onder 1,600 vertegenwoordigers van multinationals  Het onderzoek brengt de meest aantrekkelijke steden in de regio Azie-Pacific in kaart waarin multinationals met een hoofdkantoor het meest succesvol zijn. Daarbij wordt er ook inzicht verkregen in de obstakels waar Europese bedrijven op deze locaties tegenaan lopen.

Nieuws