Roland Berger: Globalisering kritieke factor autoindustrie

17 mei 2011 Consultancy.nl

De toenemende globalisering en de daarbij horende groeiende concurrentie dwingt bedrijven in de auto-industrie op het gebied van ontwikkeling, productie en marketing verder te kijken dan de landsgrenzen. Internationale coördinatie wordt dan ook een kritieke succesfactor voor de industrie. De bedrijfscultuur en interne netwerken spelen een belangrijke rol in het optimaliseren van deze coördinatie. Dit blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants en ESCP Europe Business School Berlin onder 95 producenten en leveranciers uit de auto-industrie.

Veel bedrijven in de auto-industrie hebben de afgelopen jaren gekozen voor uitbreiding over de grens. Hierbij is echter niet altijd nagedacht over de benodigde aansturing. “Sommige bedrijven hebben te weinig aandacht besteed aan het coördineren van de gedecentraliseerde activiteiten,” aldus René Seyger, partner bij Roland Berger in Nederland. “En juist in een tijd waarin bedrijven zich moeten onderscheiden van hun concurrenten, gaan bedrijven hiermee de mist in.”

Methoden voor optimale coördinatie
Het strategisch adviesbureau komt met zes methoden die belangrijk zijn voor de succesvolle coördinatie van internationale activiteiten. Voor zowel ontwikkeling, productie als marketing blijken twee methodes er uit te springen voor optimale coördinatie: rendementcoördinatie en socialisering en netwerken. “Fabrikanten en leveranciers zouden zich enerzijds moeten focussen op het creëren van een bedrijfscultuur die de verschillende eenheden verbindt en anderzijds op de bevordering van het delen van niet-hiërarchische informatie tussen de eenheden van het bedrijf,” aldus René Seyger.

Onderscheid naar deelgebieden
Voor de verschillende gebieden zijn bepaalde methoden van groter of juist minder groot belang, maar overkoepelend geldt dat alle mechanismes een rol spelen in het succes van de coördinatie. Op het gebied van productie blijkt naast rendementcoördinatie en socialisering en netwerken vooral bureaucratische coördinatie een belangrijke factor voor succes te zijn. Marketingactiviteiten zijn het best gecoördineerd als, naast de twee eerder genoemde methoden, een grote rol is weggelegd voor direct persoonlijk toezicht. Als laatste twee methoden noemt Roland Berger centralisatie/decentralisatie van besluitvorming en informele communicatie.

Over het onderzoek
Voor de studie ‘How automotive companies successfully coordinate their activities across borders’, uitgevoerd door Roland Berger Strategy Consultants, onderzocht het strategisch adviesbureau 95 fabrikanten en leveranciers uit de auto-industrie. Dit gebeurde in samenwerking met ESCP Europe Business School Berlin. De vragenlijst is verspreid onder CEO’s, CFO’s, managing directors en voorzitters van autobedrijven in Duitsland met meer dan 10 werknemers.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.000 medewerkers in 42 kantoren, verspreid over 30 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt.

Nieuws

Meer nieuws over