Quintop: Offshoring in de Olie & Energie Sector

21 april 2010 Quintop Management Consultants

In 2009 heeft Quintop een strategisch onderzoek uitgevoerd voor een Nederlandse multinational in de olie en energie sector. Deze studie werd geïnitieerd ten behoeve van kosten reductie en operationele effectiviteit.

Door middel van een grondige studie was Quintop instaat inzicht te bieden in de huidige manier van werken in een complexe omgeving van systemen en processen, die op dit moment gebruikt worden in de verschillende bedrijfsonderdelen van de cliënt. Daarop volgend heeft Quintop een benchmark studie uitgevoerd waarin de huidige handelswijze afgezet werd tegen de standaarden die in de industrie gangbaar zijn. Deze analyse leidde tot een uitvoerige GAP analyse.

De resultaten van de totale studie hebben geleid tot een voorstel en business case voor het offshoren van de zogenaamde opleidingsadministratie naar een service center, van de cliënt, in een lage lonen land. Het offshoren van deze activiteiten moet leiden tot lagere operationele kosten voor de organisatie als gevolg van het verschil in lonen en een gestandaardiseerde manier van werken.

Na de succesvolle voltooiing van de business case hebben Quintop consultants een belangrijke rol gespeeld in de implementatiefase van het project op zowel project inhoudelijk als project management gebied. De implementatie van dit project, die op dit moment op schema loopt, zal in het tweede kwartaal van 2010 worden afgerond.

Nieuws

Meer nieuws over