PwC: Ziekenhuissector kampt met enorme schuldenlast

21 november 2011 Consultancy.nl

De Nederlandse ziekenhuissector kampt met een enorme financieringsbehoefte. De totale schuld aan verzekeraars bedroeg al €1,6 miljard per eind 2010. Deze schuld moet op enig moment worden omgezet in bankkrediet, terwijl de banken juist steeds kritischer naar de sector kijken. Het tekort aan kapitaal zal in 2012 verder toenemen als gevolg van de uitbreiding van vrije prijsvorming en de invoering van een nieuw declaratiesysteem. Dat blijkt uit de Brancheanalyse Gezondheidszorg 2011 

Volgens PwC is een landelijke voorschotregeling onontkoombaar, omdat anders veel ziekenhuizen straks niet meer aan hun lopende betaalverplichtingen kunnen voldoen.

Behoefte aan cash stijgt snel
“De behoefte aan cash voor de ziekenhuizen stijgt momenteel fors”, zegt Arjen Hakbijl, partner bij PwC. “Ziekenhuizen moeten nog oude voorschotten en overfinanciering terugbetalen aan verzekeraars. De timing is beroerd, omdat het samenvalt met de invoering van het nieuwe declaratiesysteem, nieuwe financieringsregels voor vastgoed, de uitbreiding van vrije prijsvorming en strengere kapitaalregels voor banken. Daardoor ontstaat een acuut cashprobleem. Dat gaat om vele miljoenen per ziekenhuis per maand. Nieuwe voorschotten zijn dus nodig, maar dat is nu juist niet de trend. Zorgverzekeraars én bankiers staan allebei niet te trappelen om dit gat te vullen.” 

Download het rapport Brancheanalyse Gezondheidszorg 2011

Nog moelijker vanaf 2012
Vanaf 1 januari 2012 wordt het niet bepaald makkelijker voor ziekenhuizen. Door de uitbreiding van het onderhandelbare segment met vrije prijzen en de invoering van het nieuwe declaratiesysteem (DOT) verwachten ziekenhuizen en universitaire medische centra en masse later te kunnen factureren in 2012. Dat betekent een liquiditeitsbehoefte van miljoenen per ziekenhuis per maand. Stel dat er gemiddeld twee maanden later gefactureerd wordt en de impact per ziekenhuis gemiddeld 10 a 15 miljoen euro extra liquiditeitsbehoefte is. Dan gaat het landelijk om een miljard euro extra behoefte.

Zorgverzekeraars trekken zich als gevolg van strengere kapitaalregels (Solvency) langzaam maar zeker terug uit hun rol van werkkapitaalverstrekker. Banken hebben op hun beurt ook te maken met strengere kapitaalregels als gevolg van Basel III. Zij selecteren daarom veel strenger op risicoprofiel. Krediet en werkkapitaal worden, voor zover de bank er in stapt, daardoor duurder. Vooral voor ziekenhuizen die er al minder goed voor staan. Dat signaal hebben banken al laten doorklinken.

“Voor deze ziekenhuizen wordt het spannend in 2012”, aldus Arjen Hakbijl. “Zonder bevoorschotting of uitbreiding van bankkredieten wordt het vanaf aankomend voorjaar nijpend als er salarissen moeten worden betaald, terwijl zorgproducten nog niet gefactureerd kunnen worden. Een landelijke voorschotregeling om de effecten van het nieuwe declaratiesysteem en de toenemende prestatiebekostiging in deze transitieperiode op te vangen is onontkoombaar.”

Nieuws

Meer nieuws over